NDT-EXPRES


Отиване към съдържанието

Ултразвуков контрол UT

Услуги

Принцип на действие: Ултразвукови вълни във вид на импулси се разпространяват във всички обекти от материал от типа на непрекъснати среди и си взаимодействуват с нецялостности и с границите на обекта. Отразените вълни се приемат от осезателя във вид на ехо, което върху екрана на дефектоскопа се проявява като индикация.

Област на приложение: методът се използва за откриване на вътрешни нецялостности в контролираните обекти и съоражения. Освен това с метода може да се измерва дебелина на стената на изделия от материал от типа на непрекъснати среди.

Контролирани обекти: тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоражения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно-транспортни съоражения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране

Предимства и недостатъци:
Ултразвуковите вълни се разпространяват в обекти от материал, които има свойството на непрекъсната среда (метали, бетони, композитни материали, тъкани, металокерамика и други);
Размерите на обектите са най-различни: от тънкостенни до голямо-габаритни.
Висока достоверност при откриване на плоски нецялостности (пукнатини).
Ограничения за откриваните нецялостности с размери по-големи от дължината на вълната (няколко милиметра).
Добро бързодействие на получаване на информацията и скорост на опипване до 150 mm/s.
Приложението за различни обекти е със съответни схеми на прозвучаване и с различни осезатели (1000 вида).
За извършване на контрол е необходим акустичен контакт, което налага специални изисквания към опипваните повърхнини.
Изисква висока квалификация и интелект при характеризация на индикациите.

Стандарти за ултразвуков безразрушителен контрол:

БДС ЕN 10160-01 - Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стоманени плочи с дебелина, не по-малка от 6mm (метод на отражение).
БДС ЕN 1712+
А1+А2-004 - КБР. Ултразвуково изпитване на заваръчни шевове. Нива на приемане.
БДС ЕN 1713+А1-02 - КБР. Ултразвуково изпитване на заваръчни шевове. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове.
БДС ЕN 1714-99 КБР. Ултразвуково изпитване на заварени съединения.
БДС ЕN 10228-3-3 Ултразвуков контрол на феритни или мартензитни стоманени изковки.
БДС ЕN 10228-4-03 Ултразвуков контрол на аустенитни и аустенитно-феритни изковки.
БДС ЕN 10307-03 Ултразвуково изпитване на плоски продукти от аустенитни и аустенитно-феритни корозионноустойчиви стомани с дебелина по-малка от 6mm (метод на отражение).
БДС ЕN 12680-1-03 Леярство УЗК. Стоманени отливки с общо предназначение.
БДС ЕN 12680-2-03 Леярство. УЗК. Стоманени отливки с високо напрегнати елементи.
БДС ЕN 12680-3-03 КБР. Ултразвукова дефектоскопия на отлевки.
БДС ЕN 14127-05 КБР. Измерване на дебелина с ултразвук.
БДС ЕN 27963-99 Заварени съединения в стомани. Блок за калибриране №2 за УЗК на З.С.
БДС ЕN 12223-01 УЗК. Технически изисквания за блок за калибриране № 1.
БДС ЕN ISO 22825-06 КБР на З.С. УЗК на заварки от аустенитни стомани.
БДС ЕN 583-3-00 КБР. УЗК. Метод на пропускане.

БДС 8241 - 85 КБР. Методи ултразвукови. Термини и определения
БДС 9233 - 71 КБР. Методи за УЗД на валцувани метали. Общи изискв.
БДС 9824 - 72 КБР. УЗД на челни ЗС с подл. гривна с T> 15 mm
БДС 10036 - 82 КБР. УЗК на метални безшевни тръби
БДС 10037 - 77 КБР. УЗК на челни ЗС с дебелина от 4 mm до 40 mm

БДС 10135 - 72 КБР. УЗК на кръгли пръти с диаметър над 80 mm
БДС 13590 - 76 КБР. УЗ дебелометрия
БДС 13598 - 76 КБР. УЗК на челни ЗС с дебелина от 30 mm до 150 mm

БДС 14923 - 79 КБР. УЗК на релси
БДС 14924 - 79 КБР. УЗК на ъглови и Т-образни ЗС
БДС 14940 - 79 КБР. Определяне големината на отражател с АРД номограми


Начало | За нас | Услуги | Клиенти | Оборудване | Галерия | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню